O nás

Poslání

Nadace PORFIX je nezisková organizace, která vznikla v roce 2010 z iniciativy vedení společnosti PORFIX - pórobetón, a.s. Zároveň byla Nadace PORFIX založena dceřinou společností PORFIX CZ, a.s. se stejným cílem - podporovat subjekty v České republice.

Společenská odpovědnost je jednou z našich základních hodnot. Prostřednictvím nadace chceme podporovat smysluplné veřejné projekty, být páteří občanských aktivit vedoucích ke zlepšení kvality života a poskytovat přímou pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.

Naším cílem bylo založit nadaci, která by shromažďovala dvě procenta z daní zaplacených zaměstnanci a dalšími fyzickými a právnickými osobami. Ambicí nadace je také získávat různé finanční dary na podporu aktivit v oblasti ochrany zdraví, tělesné výchovy a sportu, rozvoje vzdělanosti, ochrany duchovních a kulturních hodnot, jakož i tvorby životního prostředí, ochrany přírodního bohatství a ochrany lidských práv. Poskytujeme finanční podporu jednotlivcům a organizacím, především v regionu Horní Nitry. Chceme, aby se naše domovy staly lepším místem k životu pro všechny.