Jak podpořit

Jak podpořit nadační fond PORFIX CZ?

Pokud chcete podpořit Nadační fond PORFIX, můžete přispět finančním darem přímo na účet Nadačního fondu PORFIX na číslo účtu: 3789770339/0800