O nás

Profil Nadačního fondu PORFIX

Nadační fond PORFIX se sídlem Kladská 464, Poříčí, PSČ 541 03 Trutnov 3 byl založen 22.10. 2014.

Zakladatelem nadačního fondu je společnost PORFIX CZ a.s., IČ 60108924, se sídlem Trutnov 3, Kladská ul. 464, PSČ 541 03, společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1027,

Účelem nadačního fondu je podpora:

  • aktivit zaměřených na ochranu a tvorbu životního prostředí a zachování přírodních hodnot,
  • aktivit zaměřených na ochranu zdraví,
  • aktivit zaměřených na ochranu práv dětí a mládeže,
  • aktivit zaměřených na rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu,
  • aktivit veřejně prospěšného charakteru,
  • aktivit při ochraně lidských práv.