Kontakt

Nadační fond PORFIX

Kladská 464, Poříčí
541 03 Trutnov

Zakladatelem nadačního fondu je společnost PORFIX CZ a.s., IČ 60108924, se sídlem Trutnov, Kladská 464, Poříčí, PSČ 541 03, společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1027

Tel.:  +420 499 859 502

E-mail: sekretariat@porfix.cz

Nadační fond byl zapsaný v Nadačním rejstříku dne 4. března 2015 pod spisovou značkou N 379 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO: 03832821
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: CZ2708000000003789770339